WTO intellektuell eiendomsrett (TRIPS) — hva er immaterielle rettigheterRettighetene til forfattere av litterære og kunstneriske verk (for eksempel bøker og andre skrifter, musikalske komposisjoner, malerier, skulpturer, programmer og filmer), er beskyttet av opphavsrett, for en periode på minimum år etter forfatterens død. Også beskyttet gjennom opphavsrett og beslektede (noen ganger referert til som»nabo») rettigheter av utøvere (f.eks. skuespillere, sangere og musikere), produsenter av fonogrammer (lydopptak) og kringkasting organisasjoner. Den viktigste sosiale formål for vern av opphavsrett og beslektede rettigheter er å oppmuntre til og belønne kreative arbeid. Mens den grunnleggende sosiale mål av immaterielle rettigheter som er skissert ovenfor, bør det også bemerkes at den eksklusive rettighetene som gis er vanligvis underlagt en rekke begrensninger og unntak, som tar sikte på å finjustere balansen som må finnes mellom de legitime interessene til rettighetshavere og brukere.

Dens viktigste funksjon er å sikre at handel flyter jevnt, forutsigbart og fritt som mulig. Mer