TJENESTER AV EN KRIMINELL ADVOKATHvor mye er advokat.

Ingen faste priser for juridiske tjenester er ikke det.

I hvert enkelt tilfelle, advokat honorar fastsettes uavhengig av hverandre, og avhenger av mange faktorer: kompleksiteten i saken, antall bind i saken, stadium av saksbehandlingen, prosessuelle status personen søker hjelp, det faglige nivået av advokat og hans erfaring.

I tillegg til de faktorene som er sitert ovenfor, er vi alltid fortsette fra evner holderen for klienten