Fast Eiendoms Rettsforhold

Begrepet fast eiendom vanligvis refererer til eie eller bruk av land Som et resultat, state law krav varierer sterkt fra stat til stat Det er vanligvis to typer eiendom: eiendom og personlig eiendom. De fleste av de juridiske begrepene og reglene knyttet til begge typer eiendom er hentet fra Britiske felles lov. Tilbake da, fast eiendom,’ ofte forkortet til bare eiendom, vanligvis referert til land og inventar på land. I moderne tid, real estate har blitt en Amerikansk paraplybetegnelse for å kjøpe, selge, leie og bruk av land. Spesielt, fast eiendom er land og er vanligvis noe som ble reist,