STRAFFESAKERStraffesak saken brakt i måten som er foreskrevet ved lov (se code of Criminal procedure) prosedyre i tilfelle av gjenkjenning av tegn for en forbrytelse

Pre-produksjon begynner med trinn for initiering av straffesaker.

I henhold til artikkel, grunnen for initiering av straffesaker er:

oppstilling av lovbrudd,

frivillig overgivelse;

meldingen på den perfekte forberedelser kriminalitet, mottatt av andre kilder.

avgjørelsen av Aktor i retning av riktige materialer til kroppen av foreløpig undersøkelse for avgjørelsen av et spørsmål på straffeforfølgelse.

Grunnlaget for eksitasjon av straffesak er tilstedeværelsen av tilstrekkelige data som indikerer tegn på en forbrytelse.

I samsvar med straffeprosessloven koden, den tiltalte og hans forsvarer har rett til å undersøke materialer av straffesaken.

Den straffeprosess loven inneholder ingen bestemmelser for godkjenning av en person i forhold til hvor avsluttet saksbehandlingen, for å bli kjent med saken materialer.

Oppbevaring perioder for straffesaker skal løpe fra den datoen forrige overbevisning, eller innreise i juridisk kraft av en dom av frifinnelsen, samt oppløsning (kjennelse) på avslutning av saken