REPRESENTASJON I RETTENRepresentasjon i retten — prosessuelle aktiviteter som utføres på vegne av og i interessene til de personer som er involvert i saken: partene, så kan tredjeparter, søkere og andre interesserte parter, Aktor, statlige organer, lokale myndigheter og andre organer. Krefter representant bør komme til uttrykk i en strøm av advokat, utstedt og utført i samsvar med loven.

Representanter i retten kan være i stand til personer som har utstedt på riktig krefter på å drive virksomhet, med unntak for følgende enheter (med unntak av tilfeller av deres deltakelse i prosessen som representanter for aktuelle organer eller juridiske representanter):

dommer;

undersøkeren;

advokat.

I henhold til den prosessuelle retten oppnevner en advokat som representant i tilfelle fravær av representant for Ankemotparten, bosted er ukjent, og i andre tilfeller fastsatt ved lov.