REPRESENTASJON I RETTENRepresentasjon i retten prosessuelle aktiviteter som utføres på vegne av og i interessene til de personer som er involvert i saken: partene, så kan tredjeparter, søkere og andre interesserte parter, Aktor, statlige organer, lokale myndigheter og andre organer. Krefter representant bør komme til uttrykk i en strøm av advokat, utstedt og utført i samsvar med loven.

Personlig deltakelse i virksomheten for den enkelte borger ikke frata ham retten til å ha dette føre til representant

Bedrifter er i retten med sine organer som opptrer innenfor fullmakter gitt til dem av loven, andre juridiske handlinger eller konstituerende dokumenter, eller representanter.

Den myndighet som ledende bedrifter, støttes av dokumenter som bekrefter den offisielle statusen for sine representanter, og om nødvendig konstituerende dokumenter

På vegne av likvidert organisasjon i retten opptrer som representant for avvikling Kommisjonen.

Representanter i retten kan være i stand til personer som har utstedt på riktig krefter på å drive virksomhet, med unntak for følgende enheter (med unntak av tilfeller av deres deltakelse i prosessen som representanter for aktuelle organer eller juridiske representanter):

dommer;

undersøkeren;

advokat.

I henhold til den prosessuelle retten oppnevner en advokat som representant i tilfelle fravær av representant for Ankemotparten, bosted er ukjent, og i andre tilfeller fastsatt ved lov