KONTAKT MED EN ADVOKATI landet er det et nytt program for å sikre tilgjengeligheten av juridiske tjenester til innbyggerne, som har en ganske enkel metode konsultasjon med advokat online via telefon.

Enhver borger kunne i situasjonen, der det er nødvendig med assistert av en erfaren og kvalifisert advokat, søke profesjonell hjelp for og få et svar på et spørsmål på telefon. Denne tjenesten har oppnådd en viss popularitet, som folk som meg muligheten til å søke hjelp. De bemerket også effektiviteten av metoden.