JURIDISKE TJENESTERSom å styrke rettssikkerheten og utvikling av konkurranse i markedet for juridiske tjenester mer og mer viktig for å beskytte rettighetene til borgere og organisasjoner oppnå den kvaliteten på juridiske tjenester og sin regulering i de rettsakter. Fravær nå av noen rettspraksis på dette spørsmålet indikerer, er det ikke sannsynlig at dette problemet er ikke på agendaen, og at løsningen er ennå ikke funnet en tilstrekkelig juridiske mekanismer.

I den offisielle 1 og i praksis begrepet «juridisk tjenesteyting» og «juridisk tjenesteyting» er vurdert tilsvarende. Men i litteraturen mening var uttrykt at det i henhold til juridiske tjenester bør forstås som gjeld fremkommer fra avtaler for Kommisjonen, Byrået service, tillit forvaltning av eiendom, kommersielle området (franchise), en funksjon som er en del av læreren, representant, agent, Kommisjonær, Bobestyrer, etc., opptrer enten på vegne av andre, enten i sitt eget navn, men i feil 2.

På dette grunnlag de tjenester som ytes av profesjonelle advokater, bør kalles ikke lovlig, og lovlig, og, tilsynelatende, at dette var en uttalelse fra Høyesterett, da han ga forklaringer av enkelte funksjoner i tjenestene, å ha en juridisk karakter