JURIDISK STØTTEPå våre kurs undersøker juridiske aspekter ved Internett — voksende selskapene i teknologi feltet

Format

Deltid (avstand). For hver av de seksjoner har å vise video (fra minutter til en time), for å lese læreboken Kapittel og flere andre artikler og bestemmer seg for én eller flere tester. Kurset har to obligatoriske oppgaver i form av essays med en kryss-sjekk.

Krav

Kurset krever ingen spesielle forkunnskaper og er spesielt designet for ikke-jurister: teknikere, økonomer, entreprenører og andre som ønsker å starte sin egen virksomhet