JURIDISK RÅDGIVNING PÅ BOLIG PROBLEMSTILLINGERKjære venner

Samarbeidet vil starte med juridisk rådgivning på bolig problemer, som er tilgjengelig både i person og via Internett eller telefon

Vår bolig advokater er godt kjent i mange byer i landet. Advokater for boliger vil det være enkelt å løse tvister med utviklere i retten, vil hjelpe i privatisering av bolig, vil forsvare retten til eierskap og vil bistå i mange andre oppgaver knyttet til bolig og eiendom