JURIDISK RÅDGIVNINGGjeldende lovgivning er ufullkomne. Og denne uttalelsen er vanskelig å være uenig. Dessverre, alle av oss når som helst, på en eller annen måte kan komme i kontakt med en straffesak til å fungere som den anklagede, mistenkte, vitner eller ofre

I loven er det mange av retningene, henholdsvis, og advokatene har ulik spesialisering. Selvfølgelig, uten unntak, advokater er i en spesiell menighet og har høyere juridisk utdanning. Men bare en kriminell advokat har verdifull kunnskap og erfaring i feltet av rettspraksis. Grunnen til dette er det faktum at spesialisten er konfrontert nesten daglig med den virkelige omstendigheter som krever kvalifisert juridisk bistand. Det absolutt ikke kan sies om talsmenn for andre områder, for eksempel, en tekniker som aktivitet er forbundet med familien loven.