gratis staten som juridisk rådgivningGratis staten som juridisk rådgivning innebærer å informere enkeltpersoner om innholdet på hans rettigheter og prosedyre for gjennomføring, og for å hindre uberettiget tid og finanskostnader av enhet for tjenester av private advokater.

Tilbudet av juridisk informasjon;

Bestemmelse av konsultasjoner og forklaringer på juridiske spørsmål;

Utarbeidelse av søknader, klager og andre juridiske dokumenter (med unntak av dokumenter som er av en prosessuell art);

Hjelp i å sikre at en persons tilgang til videregående juridisk bistand og mekling (tredjeparts hjelp i den fredelige avgjørelse av tvister).

Organisering av fritt rettsråd skaper muligheten til å fritt og i et behagelig miljø for å få rimelig og gratis konsultasjon med en kvalifisert advokat, for å lære om sine rettigheter og friheter, og for å hindre krenkelser av rettigheter og konsekvenser

Rettshjelp gir en person tillit, kunnskap og forståelse av hvordan de skal opptre i ulike situasjoner