GRATIS JURIDISK RÅDGIVNING HOTLINEGratis juridisk bistand

Fri rettshjelp

Juridiske sentre og andre lignende organisasjoner kan også hjelpe andre sårbare innbyggerne

I tillegg er flere organisasjoner, som for eksempel»rettshjelp sentrum»tilbyr gratis juridisk hjelp eller støtte akutt hjelp på bolig problemer, offentlig interesse, arverett, familie rettigheter, helse og andre juridiske spørsmål som er viktige for innbyggerne.

Programmet gratis juridisk bistand.

Det er spesialiserte programmer for fri rettshjelp for å gi gratis juridisk bistand i visse typer juridiske problemer:

primære og sekundære rettshjelp gir gratis juridisk bistand i henhold til Lov Om fri rettshjelp»(for det meste i straffesaker) til mennesker som er i stand til å leie en privat advokat, også gi juridisk bistand i domstoler.

offentlige organisasjoner gir juridisk bistand i saker av medisin, sosial velferd, hjelpe folk som har juridiske problemer angående helseforsikring eller medisinsk behandling, personer som er i behov av å få gratis behandling;

juridisk rådgivning på universiteter (den juridiske klinikk) gir gratis juridisk bistand til innbyggere med lav inntekt beboere som har sivil rettslige problemer, bolig problemer, familierett, lønn og andre juridiske spørsmål