GRATIS JURIDISK RÅDGIVNINGGratis advokat konsultasjon

Det samme gjelder for»gratis»juridiske tjenester. Advokatfirmaet åpnet for det formål å gjøre en fortjeneste og selv i de sjeldne tilfeller når advokater er klar til å gi gratis juridisk bistand ut av altruistiske grunner, lov om bar Association strengt forbyr å bruke dette faktum som reklame.

Det er derfor ikke overraskende at flertallet av annonser, åpent lovende»gratis juridisk bistand»eller»fulle støtte», som er mest vanlig svindel og svindlere.

Det er, selvfølgelig, ulike veldedige og ideelle organisasjoner som kan gi særlig bistand i saker relatert til deres kjernevirksomhet, men de fleste av dem er ikke i stand til å opprettholde en tilstrekkelig personale lisensiert av advokater til å hjelpe alle de som trenger det.

Derfor, i de fleste tilfeller, slike organisasjoner er i stand til å gi bare primære juridisk rådgivning av Generell karakter