GRATIS JURIDISK HJELPVerdien av loven er at den fremhever tilgjengeligheten av gratis juridisk bistand til en mye bredere gruppe av borgere, etablerer kontroll over overholdelse av mennesker som gir gratis rettshjelp, normer for profesjonell etikk og krav til kvaliteten på tjenestene, og også stiller strenge krav til yrkeskvalifikasjoner for personer som gir gratis juridisk bistand.

Deltakere i det offentlige system med fri rettshjelp er den Utøvende myndigheter og deres underordnede institusjoner, Utøvende myndigheter av deltagende enheter, regjeringen juridiske kontorer, advokater og notarer

I samsvar med loven organer Utøvende makt av regioner for å bestemme seg for å fastslå om de statlige juridiske Bureau eller å innebære at bestemmelsen om fri rettshjelp advokater.

De er utformet for å bestemme mengden og prosedyre for fastsettelse av godtgjørelse til advokater og kompensasjon for sine utgifter på gjengivelse av en fri rettshjelp