GRATIS HJELP AV EN ADVOKATJuridiske spørsmål som kan oppstå i de forskjellige sfærer av livet: i familien, på jobben, i relasjoner med naboer eller kolleger. Og uten en advokat som noen ganger gjør. Selv skrive en enkel uttalelse til unshod mann – ikke en lett oppgave. Men ikke alle har råd til en advokat. Men du kan prøve å få hjelp gratis.

Mest appell kvinner

En av måtene å få gratis juridisk hjelp – meld deg på nettstedet juristaitab.ee. Den etablerer fast Eesti OÜ Õigusbüroo, som, i samarbeid med justisdepartementet gir gratis juridisk tjenesteyting.

For å hjelpe kan ikke alt: tjenesten er gitt til personer med gjennomsnittlig brutto inntekt er under 1773 euro per måned. Imidlertid, dette beløpet er svært solid, fordi selv den offisielle gjennomsnittlig lønn i Estland er mye mindre.

Å kalle denne metoden helt gratis ville ikke være rettferdig. Vilkårene for bistand er som følger: en person fyller ut spørreskjemaet på nettstedet og betaler fem euro. Denne prosedyren gjør det klienten. Etter at første to timers konsultasjon han har sørget for gratis. Hvis saken er alvorlig, og to timer er ikke nok, for de neste tre timer, kunden betaler 20 euro, staten kompenserer 50%. For de neste ti timer ingen rabatter – kunden betaler 40 euro per time.