GRATIS HJELP AV EN ADVOKATJuridiske spørsmål som kan oppstå i de forskjellige sfærer av livet: i familien, på jobben, i relasjoner med naboer eller kolleger.

Selv skrive en enkel uttalelse til unshod mann — ikke en lett oppgave.

Men ikke alle har råd til en advokat

Men du kan prøve å få hjelp gratis.

Noen advokatkontor gi råd bare til personer med nedsatt funksjonsevne, andre rådgivning til de fattige, og andre er åpne for alle. Prøv å forstå.

Mest appell kvinner

En av måtene å få gratis juridisk hjelp — meld deg på nettstedet juristaitab.ee. Den etablerer fast Eesti OÜ Õigusbüroo, som, i samarbeid med justisdepartementet gir gratis juridisk tjenesteyting.

For å hjelpe kan ikke alt: tjenesten er gitt til personer med gjennomsnittlig brutto inntekt er under euro per måned. Imidlertid, dette beløpet er svært solid, fordi selv den offisielle gjennomsnittlig lønn i Estland er mye mindre.

Å kalle denne metoden helt gratis ville ikke være rettferdig. Vilkårene for bistand er som følger: en person fyller ut spørreskjemaet på nettstedet og betaler fem euro.

Denne prosedyren gjør det klienten

Etter at første to timers konsultasjon han har sørget for gratis. Hvis saken er alvorlig, og to timer er ikke nok, for de neste tre timer, kunden betaler euro, staten kompenserer. For de neste ti timer ingen rabatter — kunden betaler euro per time