GRATIS HJELP AV EN ADVOKATFri rettshjelp er delt inn i primære (konsultasjoner, forklaringer til borgerne om deres rettigheter og muligheter til deres beskyttelse) og sekundære (beskyttelse i domstolene, som representerer interessene til personer som har rett til gratis videregående rettshjelp i domstolene, andre statlige organer, lokale offentlige organer, før andre mennesker, utarbeidelse av rettslige dokumenter, etc.). I henhold til Loven av gratis videregående rettshjelp er gitt til alle loven visse kategorier av individer: de fattige, barn, foreldreløse og barn som er berøvet foreldrenes omsorg, flyktninger, krigsveteraner, medlemmer av familier til falne soldater, rehabilitert personer og personer som domstolen vurderer begrensning av sivil kapasitet eller psykisk helsevern under tvang.

Staten finansierer tjenester av advokater som vil forsvare interessene til innbyggerne.

Realisering av retten til fri rettshjelp, Foundation og statlige garantiene fastsatt i Lov.

Gratis videregående juridisk bistand — i form av statlige garantier, som er å skape like muligheter for tilgang på personer rettferdighet