GRATIS HJELP



Gratis juridisk bistand — juridisk bistand garantert av staten og er helt eller delvis skje på bekostning av statsbudsjettet, lokale budsjetter og andre kilder.

Gratis primære rettshjelp, statlige garantier, som er å informere den personen av sine rettigheter og friheter, prosedyre for gjennomføringen, gjenoppretting i tilfelle av brudd og prosedyre for tiltalende mot beslutninger, handlinger eller unnlatelse av organer av statens makt, organer på lokalt selvstyre, embetsmenn og offiserer.

Dermed, i primær fri rettshjelp kan du få gratis råd om juridiske og andre spørsmål, forklaringer av lovgivning og så videre.

Gratis videregående rettshjelp, statlige garantier, som er å skape like muligheter for tilgang på personer rettferdighet.

Gratis videregående rettshjelp omfatter slike typer juridiske tjenester:

) beskyttelse av interessene til den anklagede, den tiltalte i en straffesak;

) beskyttelse av interessene til personen i å bringe ham til administrative ansvar;

) representere interessene til personer i domstolene, andre statlige organer, lokale offentlige organer, før andre personer;

) utarbeidelse av prosessuelle dokumenter (søknader, krav, klager, anker, animasjoner og så videre).

Derfor, i rammen av den sekundære fri rettshjelp kan du få gratis tilgang til rettferdighet, for å få en gratis juridisk bistand i retten til å representere Dine interesser, vil være fri for prosessuelle dokumenter, krav, etc