EN GOD ADVOKATOfte folk kommer med sine problemer, deres smerte, forvirrende situasjon til advokat, jurist, med det mål å forstå noe, til å løse situasjonen, og få… I beste fall — forgjeves å gi penger, i verste fall kjedelig endeløse besøk til embetsmenn, den skadede relasjoner med andre mennesker og tapte ting og situasjoner som kan bli løst, og en gjensidig akseptabel måte og i favør av den som søker hjelp. Hvordan skille en kompetent spesialist som bare trenger penger, og han er ikke ivrig etter å gi deg god service?

tegn på en god advokat: oppmerksomme lytter til problemer fra begynnelse til slutt, bekjentskap med dokumenter på situasjonen for klienten, håndtering av kilder til informasjon om rettslige forhold, rettferdighet til kollegaer, skrevet i løpet av en konsultasjon.