EN GOD ADVOKATOfte folk kommer med sine problemer, deres smerte, forvirrende situasjon til advokat, jurist, med det mål å forstå noe, til å løse situasjonen, og få