EN ADVOKAT EN SIVIL SAKI vårt land vi forberede en allsidig og generalist advokater. I det første året elevene lytte Humanistiske fag: filosofi, sosiologi, kulturelle studier, logikk. Som profesjonelle disipliner blir undervist i teori og historie av staten og lov, konstitusjonelle studier, sivile, administrative, strafferett. Spesialisering av advokater starter på tredje eller fjerde år. Fire hovedområder: strafferett, statlig lovgivning, sivile og internasjonalt.

Absolutt, juridisk utdanning i forskjellige universiteter varierer. Så, Higher school of Economics forbereder advokater med en skjevhet i den økonomiske sfære, slik at deres opplæring innebærer en stor blokk av økonomiske og juridiske fagområder. Ved MGIMO, det legges vekt på internasjonal lov, slik at studenter som studerer historie, internasjonale relasjoner, internasjonale økonomiske relasjoner, internasjonale privat og offentlig rett.