BISTANDSADVOKATENFor å sikre en jobb etter endt utdanning, er fra det første kurset for å trene i nærheten av gode advokater. Studenter på Junior kurs kan praksis i domstolene i Generell jurisdiksjon – en domstol sekretærer. Studenter som senior kurs internship i arbitration court, ulike avdelinger, notarius publicus og kommersielle strukturer. Etter denne praksisen er vanligvis lett å finne en jobb som en juridisk Sekretær, et arbeids-inspektør, en politimann.

For å bli en Aktor, er det nødvendig ikke ett år for å arbeide som assistent Aktor eller undersøker. Etter at det er mulig å få stillingen som Nestleder Aktor. Og bare etter en viss tid (ofte 10-15 år), tilstedeværelse av faglige kvaliteter, kan du stole på aktors stol.

Vanskelig vei til tittelen advokat. Det vil ta flere år å jobbe seg gjennom en paralegal, og passerer en kvalifisert Kommisjonen. Og for å tjene rykte for høy kvalitet spesialist vinne alle tilfeller, sannsynligvis ta mange år.