BIDRA TIL AT FAMILIENS ADVOKATFamilien tvister er et ganske vanlig fenomen. De fleste av dem løse i minnelighet ved gjensidig avtale mellom partene. Men, det er ofte situasjoner når en tvist som ikke kan løses gjennom forhandlinger og ektefeller har fortsatt å søke bistand fra en familie advokat for å håndtere skilsmisse, deling av eiendom, vedlikehold forpliktelser og andre forhold. Family law er en av de ledende sektorer av loven, som regulerer ekteskap og familieforhold.

Familiens advokat eller advokat er nødvendig når det er følgende typer av familien tvister:

stammer fra ekteskap og familieforhold av ektefellene;

som følge av juridiske forhold «ektefeller og barn»;

andre familie tvister.