ARBEIDS ADVOKATSelv om sjefen sparket deg på alle kravene i loven, du kan alltid finne noen feil

Det kan være at dine rettigheter som faktisk ikke hadde blitt brutt, og arbeidsgiver har handlet i tråd med loven

Dersom ditt krav er rettmessig, vårt arbeid advokat vil bidra til å takle en slik ansvarsfull oppgave som riktig forberedelse av kravet og representerer klientens interesser i retten.

Sysselsettingen advokat vil bistå i å løse eventuelle problemer knyttet til arbeidsrett. Vanligvis juridisk rådgivning på arbeidskonflikt krever at den ansatte når begått ulovlig oppsigelse, ikke-betaling eller en vanlig lønn forsinkelser i disse tilfeller ikke å gjøre uten å gå til en domstol. Også, arbeids-advokat vil sørge for nødvendig bistand i tilfelle av ulovlig innføring av disiplinære sanksjoner (bot, reprimande og lignende), eller i ensidig endring av arbeidsavtale eller arbeidsforhold av arbeidsgiver.

Selvfølgelig er garantert å forsvare dine rettigheter, må du verve støtte fra en jurist. Advokat for arbeidsrett våre juridiske foretak kan enkelt oppdage alle feil av dine tidligere leder, og vil bidra til å sikre at du har mottatt alle beløp som skal betales til deg (inkludert moralske kompensasjon)