ADVOKATERAdvokat (lat

For første gang advokater dukket opp i det Gamle Roma. Som nevnt russiske jurist og lov historiker av polsk opprinnelse E. V.

Vaskovsky,»

den første advokater i Roma var kuler. I møte med sin kombinerte to yrker: jurister og advokater». Lang tid advokat utført høyttalere, som ofte ikke var eksperter i loven. Cicero dedikerte advokater, dårlig bevandret i juridiske saker, mange harde ord. Fremme av den Republikanske perioden av Gamle Roma var et liberalt yrke og enhver bedrifts-enheten hadde. Corporation profesjonelle talsmenn i retten ble dannet i Roma, i age of Empire, som er F.KR. Dokumentert et panel av advokater, forsvarere ble dannet på grunnlag av en godt kjent i senere tider prinsipper som kreves for å bli tatt opp i matrikula (offisiell liste av personer med et visst nivå av inntekt) og vellykket passere testene (eksamen) på høyre side. Enheten av den juridiske profesjon som dukket opp i den æra av Riket, var et klassisk. Det ble grunnlaget for alle senere endringer av advokatvirksomhet, opp til den moderne dag