ADVOKAT TJENESTER, PRISERMengden av lønn og kompensasjon for kostnader advokat fastsettes ved inngåelse av avtale om gjengivelse juridisk bistand mellom advokat og den som søker juridisk bistand, og med hensyn til dette Vedtaket, og den kompetanse og erfaring advokat, kompleksiteten i arbeid, at det haster, og tidspunktet for gjennomføringen, og andre relevante omstendigheter.

Under dagen for sysselsetting av advokat refererer til tiden når en kalender dag, når en advokat utfører spesifikke instruksjoner av de viktigste, uavhengig av den faktiske varigheten av hans arbeid.

I bestemmelsen av bistandsadvokat i helger og ferier, samt gi juridisk bistand knyttet til avgang av en advokat i en annen lokalitet betale er ikke mindre enn det dobbelte.

Når du gir juridisk bistand knyttet til avgang av en advokat fra et annet sted, betaling av reise-og oppholdsutgifter kostnader i dette tilfellet skal fastsettes ved avtale mellom partene, men kan ikke være mindre enn kostnaden av faktiske utgifter til advokatbistand