ADVOKAT SIVIL SAKSivil sak — en rettssak som oppstår fra et bredt spekter av juridiske konstitusjonelle, administrative, økonomiske, land, sivile, arbeid, bolig og selvfølgelig familien som berører rettigheter og legitime interesser borgere og juridiske personer.

Representasjon av klientens interesser som saksøker, saksøkte, tredje part fra å utarbeide og inngi eventuelle innvendinger om kravet før gjennomføring av dom i:

bolig tvister (utkastelse sjekk, kansellering av privatisering, definisjonen av bruk av leiligheten, bolig, etc.);

tvist om eiendomsretten, herunder prosedyre for arv;

— tvister med banker (en reduksjon i renten på kreditt-avtalen, nektet å returnere innskudd, etc.);

familien tvister (skilsmisse, barn støtte, avdeling for utdanning, eiendom, fastsettelse av rekkefølgen av deltakelse i oppdragelsen av barnet, deprivasjon av foreldrenes rettigheter, etc.);

tvister om beskyttelse av moralske rettigheter (beskyttelse av ære og verdighet, business omdømme, copyright, etc.);

arbeidskonflikt (gjenåpning, tilbake betaling av lønn, etc.)