ADVOKAT FOR LANDET TVISTERLandet relasjoner styrer besittelse, advokat for grensen tvister bruk og avhending av landet

nå, når kostnaden for landet har økt betydelig, dette problemet ble mer alvorlig.

Siden det rettslige regimet i landet for bruk i løpet av de siste årene, har flere ganger endret seg betydelig, fra advokat på land utsteder er pålagt å ha gjeldende lovgivning i disse sakene, og til å bruke domstols praksis for å beskytte rettighetene til sin oppdragsgiver.

Landet relasjoner er regulert av Landet regler, Lover»Om land lease»,»land verdivurdering»,»på betaling for land»,»Om beskyttelse av jorden», andre normative — rettsakter og domstolen praksis av høyere domstoler.

En av de mest vanlige situasjoner i land relasjoner er grensen tvister og definere grensene av tomten for privatisering.

Under gjeldende lov, oppløsning av grensen tvister kan utføre myndigheter eller tilsvarende domstolens jurisdiksjon.

Partene i den kommende høringen skal være varslet på forhånd om tid og sted for møtet

Partene er forpliktet til å gi alle begrunnelsen for kravet, og innvendinger mot det